آموزش اندروید | توسعه دهندگان شهر

پلتفرم و محیط های برنامه نویسی اندروید

پلتفرم و انواع محیط های برنامه نویسی اندروید پلتفرم چیست؟ کلمه پلتفرم یکی از آن کلمه هایی است که اکثر افراد در مفهوم آن مشکل دارند. به این دلیل که گاهی به اشتباه به جای سیستم عامل، از این کلمه استفاده می شود. در حقیقت مفهوم و کارکرد بسیار نزدیک این دو بخش، باعث به …

پلتفرم و محیط های برنامه نویسی اندروید ادامه »