طراحی اپلیکیشن زمستان بیدار

 

این اپلیکیشن برای سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل اجرا شد. مجری این طرح شرکت توسعه دهندگان شهر بود. این پروژه برای اولین جشنواره زمستانی در استان اردبیل بوده است به صورت اختصاصی برای سازمان میراث به مرحله اجرا درآمد.

همین حالا پروژه خود را سفارش دهید.

×

City Developers Support Team

× How can I help you?